ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οι υπηρεσίες COSMOTE Cloud και COSMOTE Business Cloud Storage καταργούνται και παύει η χρέωσή τους από τις 22/09/2019.

Αποκλειστικά για την ανάκτηση των αρχείων τους, οι χρήστες των υπηρεσιών θα έχουν πρόσβαση σε αυτές από τις 30/9/2019 έως τις 22/3/2020. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, τα αρχεία θα διαγραφούν.

Επίσης, η υπηρεσία COSMOTE Email παύει να είναι εμπορικά διαθέσιμη από τις 22/09/2019 Οι υπάρχουσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) της υπηρεσίας COSMOTE Email καθώς και ο αποθηκευτικός χώρος (2GB, 4GB, 20GB) που είχαν αποκτηθεί έως και τις 22/9/2019 διατηρούνται χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

Η υπηρεσία COSMOTE Business Email συνεχίζει να διατίθεται εμπορικά χωρίς καμία διαφοροποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Πελατών του Ομίλου ΟΤΕ στο 13888 για οικιακούς πελάτες ή στο 13818 για εταιρικούς πελάτες.

Windows ή Mac ( Desktop App)

Κάνε ανάκτηση των αρχείων σου και προχώρησε σε κατάργηση της υπηρεσίαςapp platform